• 0979 863 069
  • Khu Công Nghiệp Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Mon-fri: 8am - 7pm

Liên hệ

Gửi chúng tôi thông tin của bạn

Đông Phú Tiên sẽ phản hồi nhanh với bạn

Công ty TNHH MTV Đông Phú Tiên

Hotline 0222 3907099
Trụ sở chính Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
Văn phòng KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
Email dongphutien@gmail.com

Bản đồ đường đi

Hotline: 0977148885