• 0979 863 069
  • KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Mon-fri: 8am - 7pm

Liên hệ

Gửi chúng tôi thông tin của bạn

Đông Phú Tiên sẽ phản hồi nhanh với bạn
[tm_contact_form_7 id=”4788″ style=”02″ skin=”white”]

Công ty TNHH MTV Đông Phú Tiên

Hotline 0888.363.000
Trụ sở chính Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
Văn phòng KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Email dongphutien@gmail.com

Bản đồ đường đi

Hotline: 0968 428 883