• 0979 863 069
  • Khu Công Nghiệp Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
  • Mon-fri: 8am - 7pm

Liên hệ

Gửi chúng tôi thông tin của bạn

Đông Phú Tiên sẽ phản hồi nhanh với bạn

Công ty TNHH MTV Đông Phú Tiên

Hotline 0977 148 885 - 0968 428 883 - 0222 3907099
Trụ sở chính Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
Văn phòng KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
Email dongphutien@gmail.com

Bản đồ đường đi

Hotline: 0979863069